• STEAM AND WATER BOILER SYSTEMS
  • BURNERS
  • DRYERS
  • AUTOMATICS
  • RENEWABLE ENERGY
  • GAS STATIONS
  • WATER CONDITIONING

Analiza stabilności odpornego układu regulacji MFC/AVG

Ze wzoru (2) oraz (3) wynika, że struktura PID oraz MFC mają identyczne obszary stabilności. Różnica powstaje jednak przy projektowaniu pętli modelu oraz pętli korekcyjnej. W przypadku regulatora PID regulator musi być tak dobrany, aby przy maksymalnych perturbacjach nie znajdował się poza obszarem (przestrzenią) stabilności ponieważ układ stanie się niestabilny. Z rys.5a wynika że nastawy regulatora dla standardowej struktury muszą znajdować się w obszarze ograniczonym krzywą „3” dla P > 0.3 natomiast dla P ≤ 0.3 krzywą „2” Przy wykorzystaniu struktury MFC pętla może być strojona tak aby regulator modelu znajdował się w obszarze (przestrzeni) ograniczonym krzywą „6” natomiast regulator korekcyjny musi uwzględniać dopuszczalne perturbacje tak jak w przypadku regulacji standardowej z regulatorem PID. Istnieje więc możliwość takiego strojenia regulatora modelu w regulacji MFC aby jego nastawy znajdowały się w pobliżu krzywej „6” bez utraty stabilności. Zauważyć należy jednak, że w takim przypadku moduł regulatora korekcyjnego będzie mniejszy niż moduł regulatora modelu co jest niezgodne z ogólnymi założeniami dotyczącymi tłumienia zakłóceń (16)