• STEAM AND WATER BOILER SYSTEMS
  • BURNERS
  • DRYERS
  • AUTOMATICS
  • RENEWABLE ENERGY
  • GAS STATIONS
  • WATER CONDITIONING

Analiza stabilności odpornego układu regulacji MFC/AVG

Wnioskować można więc, że dla obiektów z opóźnieniem (13) nie powinno się stroić regulator Rm tak, aby nastawy regulatora znajdowały się w pobliżu krzywej „6”. W strukturze MFC/IMC zmniejszenie wzmocnienia (krzywa „5”) nie zmniejsza zapasu stabilności w przeciwieństwie do zwiększenia opóźnienia (krzywa „3”) oraz zmiany stałych czasowych (krzywa „2”). Zwiększenie stałych czasowych (krzywa „1”) powiększa obszar stabilności. Podsumowując, struktura MFC/IMC jest mniej odporna na perturbacje od struktury MFC pod względem zapasu stabilności dla układu z opóźnieniem.
W przypadku struktura MVC/AVG krzywe 1, 2, 3 i 5 ograniczają prawie dwukrotnie większy obszar niż w przypadku PID, MFC oraz MFC/IMC. Krzywa 4 przedstawiająca dwukrotne zwiększenie wzmocnienia obejmuje ok. 50% większy obszar.

4. Podsumowanie

W artykule przedstawiona zostala ocena porównawcza odpornosci na zaklócenia struktur ukladów regulacji MFC. Wszystkie uklady cechuja sie znaczna odpornoscia na perturbacje obiektu i mala wrazliwoscia ukladu na zaklócenia w porównaniu do klasycznego ukladu regulacji z regulatorem PID. Z posród nich struktura MVC/AVG jest struktura najbardziej odporna na perturbacje dla modelu (13). Zasadne jest stosowanie takiej struktury w obiektach o duzej zmiennosci wzmocnienia oraz ze zmiennym opóznieniem. Ponadto zaleznosc (16) moze byc prawdziwa nawet dla petli modelu z regulatorem Rm, którego nastawy beda znajdowac sie blisko krzywej "6" (bez utraty zdolnosci tlumienia zaklócen).
Przedstawiona analiza wskazuje wyraznie na MFC/AVG jako uklad o najlepszych wlasciwosciach odpornosciowych i potwierdza zasadnosc wykorzystania ukladu MFC/AVG do regulacji wielu "trudnych" procesów przemyslowych.

5. Literatura

[1] Bialy P. (2005) Zwiekszenie efektywnosci i niezawodnosci systemu sterowania kotlem parowym w uzyciem logiki rozmytej i odpornych struktur MFC, Praca doktorska, Politechnika Szczecinska, Wydzial Elektryczny, Szczecin.
[2] Bialy P., Dworak P. (2006) MFC/AVG - nowy odporny uklad regulacji, Pomiary Automatyka Kontrola, 10, 32-34.
[3] Bialy P., Pietrusewicz K. (2004) MFC/IMC w regulacji procesu o zmiennym opóznieniu na przykladzie O2 w kotle parowym 2.8 MW (4 t/h), Pomiary Automatyka Kontrola, 10, 38-41.
[4] Bialy P., Pietrusewicz K. (2004) Odporna struktura MFC/IMC - I czesc, Napedy i Sterowanie, 7/8, 60-62.
[5] Bialy P., Pietrusewicz K. (2004) Odporna struktura MFC/IMC - II czesc, Napedy i Sterowanie, 9, 66-68.
[6] Bialy P., Pietrusewicz K., Skoczowski S. (2004) MFC/IMC system for processes with varying time-delay exemplified by a 4MW steam boiler., Pomiary Automatyka Kontrola, 12, 39-42.
[7] Emirsajlow Z. (2000) Teoria ukladów sterowania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, Szczecin
[8] Ruszewski A. (2005) Obszary stabilnosci w przestrzeni parametrów ukladów regulacji z obiektem wieloinercyjnym z opóznieniem, XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa, 189-192.
[9] Skoczowski S.