Analiza płomienia z wykorzystaniem macierzy obrazu