• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Analiza płomienia z wykorzystaniem macierzy obrazu

Od kilku lat prowadzimy badania związane z analiza płomienia czego wynikiem jest uzyskanie patentu. 

Zespół badawczy:

  • dr hab. inż. Krzysztof Okarma prof. ZUT.
  • dr inż. Paweł Biały Bitermo

Departament Badań Patentowych Warszawa, 12.06.2018 Nasz znak: DP.P.412853.10.akwa Wasz znak: KP/347/15 DECYZJA Na podstawie art. 24 w związku art. 315 ust. 3 oraz na podstawie art. 52 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 776) Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.412853 dokonanego w dniu 2015-06-24 

udziela na rzecz: BITERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska

PATENTU na wynalazek(i) pt.: Sposób monitorowania zawartości tlenu w komorze spalania