• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Badania naukowe

  • 2000

    Liczne sygnały i sugestie rm, w których funkcjonują obiekty ciepłownicze wskazują, że rośnie zainteresowanie ich kompleksową obsługą - zarówno od strony technicznego utrzymania ruchu, jak i od strony optymalizacji i ciągłego polepszania automatyzacji procesów zachodzących w urządzeniach grzewczych. Jednym z coraz częściej pojawiających się problemów jest przekraczanie...