• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Nowa struktura MFC/AVG


Rys. 4. Porównanie wyników symulacji układów regulacji: klasycznej z regulatorem PID, MFC oraz dla obiektu 2 dla skokowych zmian:
a) wartości zadanej (bez zakłóceń),
b) zakłóceń d,
c) zakłóceń d i z.
Fig. 4. Comparison of the results of simulations for the control stuctures: PID, MFC and for the plant no 2 after step changes of:
a) set value (with no disturbances),
b) disturbances d,
c) disturbances d and z.