• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
  • PALNIKI
  • SUSZARNIE
  • AUTOMATYKA
  • ENERGIA ODNAWIALNA
  • STACJE GAZOWE
  • UZDATNIANIE WODY

Stabilność w rodzinie struktur odpornych MFC

Artykuł jest kontynuacją badań autora na temat optymalizacji regulacji w nowoczesnych kotłowniach przemysłowych. Porównaniu pod względem zapasu stabilności poddano cztery struktury PID, MFC, MFC/IMC oraz MFC/AVG. Struktury MFC oraz MFC/IMC są szczegółowo opisane w literaturze na temat regulacji odpornej [2,3,4,6,8,9] natomiast struktura powstała w wyniku modyfikacji struktury MFC [1].
Regulacja tlenu w spalinach opisana w publikacjach [2,3,4] jest stosowana szczególnie w dużych obiektach przemysłowych, w których zmniejszenie kosztów eksploatacji o 2% jest zauważalne i stosowanie takiego układu regulacji jest zasadne. Badania empiryczne dowiodły [2,3,4], iż optymalizacja tlenu w spalinach pozwala na uzyskanie większej sprawności spalania medium (gaz, olej), natomiast zastosowanie struktury odpornej MFC/IMC podwyższa dodatkowo jakość regulacji oraz przyspiesza czas strojenia regulatora. W publikacji [1] zaproponowano nową strukturę , która jest modyfikacją struktur MFC i MFC/IMC. Schematy blokowe porównywanych struktur regulacji przedstawione są na rys 1-4.
Rys 1. Schemat blokowy struktury klasycznej z regulatorem PID