• KOTŁOWNIE PAROWE I WODNE
 • PALNIKI
 • SUSZARNIE
 • AUTOMATYKA
 • ENERGIA ODNAWIALNA
 • STACJE GAZOWE
 • UZDATNIANIE WODY

Zakres działalności

Techniki grzewcze

 • kotłownie małej i dużej mocy, grzewcze i technologiczne, wodne, parowe, gazowo - olejowe
 • profesjonalny serwis palników producentów m.in.: Weishaupt, Giersh, Riello, Saacke, Dreizler
 • automatyka przemysłowa
 • monitoring internetowy
 • gospodarka skojarzona - koegeneraty
 • instalacje C. O , C. W. U
 • instalacje solarne
 • systemy suszarnicze

Sterowanie i wizualizacja

 • programowanie sterowników
 • wizualizacja procesów przemysłowych
 • wprowadzenie logiki rozmytej ( zastosowanie regulatów rozmytych - Fuzzy Logic oraz sieci neuronowych)
 • projektowanie oraz realizacja szaf sterowniczych

 

Optymalizacja/Sterowanie procesami spalania

 • Autoflame - Bitermo jest wyłącznym przedstawicielem angielskiej firmy  - systemy zarządzania spalaniem oraz optymalizacja zawartości O2/CO w spalinach.
 • Lamtec - Bitermo uzsykało certfikaty w 2003 r. - systemy zarządzania spalaniem oraz optymalizacja zawartości O2/CO w spalinach.