Kilka słów o nas – historia

Rozpoczęcie działalności firmy to rok 1986. W tym okresie, była to głównie działalność projektowa w zakresie ciepłownictwa oraz modernizacji gospodarki energią cieplną.

Z czasem ze względu na zmianę profilu produkcji ciepła w Polsce, opartej o węgiel a także rozwojem lokalnych źródeł ciepła, prace projektowe obejmowały już nie tylko sieci i magistrale cieplne ale coraz częściej, węzły cieplne lokalne i grupowe a także, kotłownie gazowe i gazowo-olejowe, głownie dla przemysłu. Z czasem działalność projektowa została rozszerzona do „realizacji pod klucz”.

W roku 1998 została wykonana; kompleksowa, obejmująca całość realizacji dokumentacja techniczna, kompletacja oraz dostawy urządzeń, realizacja , uruchomienie – kotłowni w Fabryce Kabli „ZAŁOM”, o mocy 34 MW. Była to parowo – wodna, kotłownia gazowo-olejowa, produkująca parę o ciśnieniu 20 bar oraz wodę gorącą wysokotemperaturową o temperaturze 150°C.

Zarówno jak wielobranżowa dokumentacja niezbędna do realizacji tego obiektu również prowadzony przez nas serwis obejmował: serwis kotłów, palników instalacji hydraulicznych oraz sterownia i automatyki. W tym czasie wykonaliśmy wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie regulacji np. poziomu wody w kotłach parowych czy też, automatycznych układów przełączania palników (6 palników), z pracy gazowej na olejową wynikającą z potrzeby nie przekraczania mocy zamówionej, znacznie niższej od mocy szczytowej. Rozwiązania takie pozwalało na minimalizację kosztów wytwarzania ciepła.

Kotłownia, w roku 1998, była wyposażona we wszystkie możliwe układy odzysku ciepła. Wentylatory palników sterowane przetwornicami częstotliwości, zastosowano doregulowania mieszanki palnej w zależności od zawartości O2 w spalinach. Dzisiaj są to rozwiązania często stosowane ale w roku 1998 były to rozwiązania nowatorskie.

Od początku naszej działalności, szczególne znaczenie miało dla nas projektowanie wysokosprawnych źródeł ciepła oraz obniżanie kosztów eksploatacji. Nasze cele do dzisiaj nie uległy zmianie. Zmieniły się jedynie urządzenia, możliwości techniczne oraz trendy w gospodarce.

W roku 2011 wykonaliśmy kompleksową (również „ pod klucz” ), modernizację wodnorurowego kotła o mocy 48 MW w Elektrowni Szczecin. Prace obejmowały: kompletną dokumentację techniczną, dostawy, modernizację części ciśnieniowej kotła, montaż 4 palników o mocy 12,0 MW każdy a także uruchomienie.

Poza działalnością projektową i realizacyjną, prowadzone były również prace badawcze w zakresie automatyki, sterowania oraz procesów spalania.

Efektem tych prac jest patent P412812 dotyczący monitorowania zawartości tlenu w komorze spalania w zależności od koloru płomienia.

Obecnie działalność naszej firmy to racjonalizacja gospodarki energią cieplną, kompleksowa modernizacja źródeł ciepła w zakresie procesów spalania, odzysków ciepła, modernizacji układów sterowania i automatyki. Korzystamy z zaawansowanych rozwiązań technicznych czołowych producentów urządzeń.

Od roku 2010 współpracujemy z firmą AUTOFLAME. Od roku 2017 naszym partnerem jest również firma LIMPSFIELD.

Obecnie od kilku lat, zarówno dla firmy AUTOFLAME jak i LIMPSFIELD pełnimy funkcję centrów technicznych, jesteśmy wyłącznym przedstawicielem tych firm na terenie Polski.

Nasza oferta