Oferta naszej firmy odpowiada na ogólne kierunki w zakresie ochrony środowiska ale też związaną jest z obecna sytuacja na rynku paliw, z rosnącymi drastycznie cenami oraz ograniczeniami w spalaniu paliw kopalnych.

Przede wszystkich ochrona środowiska!

Dla kotłowni zarówno nowo realizowanych jak i istniejących, od roku 2023 obowiązywać będzie nowa dyrektywa dotycząca emisji Dyrektywa Unii Europejskiej, tzw. Dyrektywa MCP ograniczająca emisję tlenków azotu NOx, do poziomu poniżej 100 mgNOx/m3 spalin (dla obiektów obecnie projektowanych i nowo realizowanych). Szczególne znaczenie w tej dyrektywie nadano emisji tlenków azotu. Wynika to z faktu, że właśnie te tlenki mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska. Wpływają na tzw. kwaśne deszcze oraz powiększająca się tzw. „dziurę ozonową”.

Co to oznacza? A no to, że na milion cząsteczek spalin tylko 48 cząsteczek to mogą być tlenki azotu.

Tlenki azotu powstają w dużych ilościach tylko i wyłącznie z powodu wysokiej temperatury płomienia. Dyrektywa wprowadziła konieczność wielu nowych rozwiązań ale też utrudnień dla zarówno producentów kotłów jak i palników. Intensywność obciążenia komory paleniskowej jest jedną z przyczyn zwiększonego powstawania tych tlenków. Intensywność obciążenia komory paleniskowej zależy od temperatury płomienia, wielkości (średnicy ) komory paleniskowej, temperatury powietrza spalania. Niektórzy z producentów kotów rozpoczęli produkcję kotłów z powiększoną płomienica (przestrzenią w której pali się płomień palnika) Oczywiście podnosiło to cenę kotła. Dla niektórych producentów palników niemożliwe stało się uzyskanie oczekiwanych parametrów, dla kotłów o zmniejszonych wymiarach komory paleniskowej.

Realizacja nowych obiektów w formie „ pod klucz” oraz modernizacja istniejących w oparciu o niskoemisyjne palniki z recyrkulacja spalin firmy Limpsfield. Palniki wyposażone w automatykę oraz system nadzoru i monitorowania procesu spalania Autoflame.

Realizacja układów odzysku ciepła. W kotłowni parowej, dla której dotychczas temperatura spalin odprowadzanych do atmosfery wynosi często 160 – 180°C, dzięki realizacji układów odzysku ciepła, normą jest odprowadzanie spalin o temperaturze 60 – 70°C.

Realizowane układy odzysku ciepła umożliwiają; podgrzew wody zasilającej kierowanej do kotła, podgrzew powietrza do spalania do 130°C oraz podgrzew ciepłej wody użytkowej na potrzeby zakładu (szczególnie ważne w przedsiębiorstwach branży spożywczej).

Mimo wprowadzenie podgrzewu powietrza do spalania gwarantowane jest uzyskanie emisji NOx poniżej norm wyznaczonych przez Dyrektywę MCP.

Dla wszystkich realizowanych oraz modernizowanych obiektów zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Od wielu lat prowadzimy serwis kotłowni o mocach cieplnych od 2,5 MW do 60 MW.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm Autoflame i Limpsfield w Polsce, których urządzenia zapewniają utrzymanie emisji na odpowiednim poziomie.

To producent palników, pozwalających na spalanie gazu ziemnego, biogazu, współspalanie biogazu z gazem ziemnym, lekkiego oleju opalowego, bioetanolu, terpentyny, wodoru, tłuszczów zwierzęcych itp. O mocach od 0,4MW do 62 MW dla jednego palnika.


To producent automatyki, systemu nadzoru i monitorowania procesu spalania Korzystając z produktów obu firm Limpsfield i Autoflame, jesteśmy w stanie zagwarantować w przypadku każdej modernizacji istniejących kotłowni zagwarantować wymagane poziomy emisji zarówno dla kotłów z bardziej obciążonymi płomienicami jak i z podgrzewem powietrza, efekty emisji trudno osiągalne lub nie osiągalne dla innych producentów. Dotyczy zarówno realizacji nowych obiektów ale co szczególnie warte podkreślenia modernizacji istniejących kotłowni. Kotłownie zrealizowane 20 -25 lat temu, często posiadają w pełni wartościowe kotły. Jednak zarówno automatyka jak i warunki spalania paliw w starych palnikach nie gwarantują uzyskania wymaganych emisji. Do palników które wyprodukowano ponad 20 lat temu często jest już brak części zamiennych. Optymalnym rozwiązaniem jest modernizacja takiej kotłowni w oparciu o palniki oraz automatykę, pozwalające na emisje zgodne z Dyrektywa MCP ale też zwiększenie sprawności i uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie kosztów produkcji energii cieplnej.

Efekt synergii

Korzystając z produktów obu firm Limpsfield i Autoflame, jesteśmy w stanie zagwarantować w przypadku każdej modernizacji istniejących kotłowni wymagane poziomy emisji zarówno dla kotłów z bardziej obciążonymi płomienicami jak i z podgrzewem powietrza, efekty emisji trudno osiągalne lub nie osiągalne dla innych producentów. Dotyczy zarówno realizacji nowych obiektów, ale co szczególnie warte podkreślenia modernizacji istniejących kotłowni. Kotłownie zrealizowane 20-25 lat temu, często posiadają w pełni wartościowe kotły. Jednak zarówno automatyka jak i warunki spalania paliw w starych palnikach nie gwarantują uzyskania wymaganych emisji. Do palników, które wyprodukowano ponad 20 lat temu często jest już brak części zamiennych.

Obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej, racjonalizacja gospodarki energią cieplną.

Dzięki realizowanym przez nas modernizacjom, możliwe jest uzyskanie obniżenia zużycia paliwa nawet do 10% a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji.

Kotłownie wyposażone w „tradycyjne” palniki wyprodukowane 20 – 25 lat temu, charakteryzują się często procesem spalania z 5 – 6 % zawartością O2 w spalinach. Regulacja palników zazwyczaj przeprowadzana jest dwa razy do roku a niekiedy rzadziej. Już to powoduje znaczne straty spowodowane nieefektywnym spalaniem paliw.

Proponowane przez nas palniki i system nadzoru zapewniają proces spalania z zawartością tlenu w spalinach poniżej 3%. System ciągłego nadzoru procesu spalania gwarantuje nie tylko utrzymanie zawartości O2 poniżej 3% ale również „doregulowanie” procesu spalania przy zmiennych parametrach takich jak ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza do spalania, zmienna wartość opałowa jak chociażby przypadku biogazu.